Plaats Gratis Advertentie
     Lokatie: België | 0 Nieuwe Advertenties en Evenementen vandaag    

Privacy beleid


1 Januari 2008

1.    rommelmarkten.info erkent dat haar klanten, bezoekers, gebruikers en anderen die gebruik maken van rommelmarkten.info (gezamenlijk of individueel "Gebruiker(s)" genoemd) waarde hechten aan hun privacy. Dit Privacybeleid specificeert belangrijke informatie betreffende het gebruik en het bekend maken van op rommelmarkten.info verzamelde Gebruikersinformatie. rommelmarkten.info biedt u dit Privacybeleid aan om u te helpen een bewuste beslissing te nemen of u rommelmarkten.info wilt (blijven) gebruiken.

2.    Dit Privacybeleid is opgenomen in en is onderworpen aan
de Algemene Voorwaarden van rommelmarkten.info. Uw gebruik van rommelmarkten.info en alle persoonlijke informatie die u aan rommelmarkten.info ter beschikking stelt, blijft onderworpen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden.

3.    Wij merken op dat alle content (met inbegrip van teksten, fotos, grafische voorstellingen, video of audio) op enig onderdeel van rommelmarkten.info, gepubliceerde content wordt en op grond van dit Privacybeleid niet wordt beschouwd als informatie waaraan een persoon te herkennen is.

De informatie die door rommelmarkten.info wordt verzameld

4.    Door gebruiker verstrekte informatie: u levert bepaalde informatie waaraan u als persoon te herkennen bent (zoals uw naam en e-mailadres) aan rommelmarkten.info wanneer u ervoor kiest aan verscheidene activiteiten op rommelmarkten.info deel te nemen, zoals het openen van een profiel, het opzetten van een weblog, het indienen van artikelen, het uploaden van fotos, het uploaden van videos, het on line plaatsen van berichten in onze fora, of het meedoen aan wedstrijden of sweepstakes, het gebruik maken van promoties, het reageren op opinieonderzoeken, of het abonneren op nieuwsbrieven of andere mailinglijsten.

5.    Cookies informatie: wanneer u rommelmarkten.info gebruikt, kan het zijn dat een of meer cookies -een klein tekstbestand dat een string van alfanumerieke karakters bevat- naar uw computer worden gezonden die op unieke wijze uw browser identificeren. rommelmarkten.info gebruikt zowel sessie-cookies als blijvende cookies. Een blijvende cookie blijft na het sluiten van uw browser aanwezig. Blijvende cookies kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de site. Blijvende cookies kunnen worden verrwijderd door het opvolgen van de instructies van het helpbestand van uw web browser. Een sessie-cookie is tijdelijk en verdwijnt na het sluiten van uw browser. U kunt uw webbrowser terugstellen op het weigeren van alle cookies, of om aan te geven wanneer een cookie wordt gezonden. Sommige functies van de websites van rommelmarkten.info kunnen echter niet goed werken wanneer de mogelijkheid om cookies te accepteren is uitgeschakeld.

6.    Logbestand-informatie: wanneer u rommelmarkten.info gebruikt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie die uw webbrowser zendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogs kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, Internet Protocol (IP), adres, browsertype, browsertaal, verwijzende - / uitgangspaginas en URLs, platformtype, aantal klikken, domeinnamen, landingspaginas, bekeken paginas en de volgorde van die paginas, de hoeveelheid tijd die aan bepaalde paginas wordt besteed, de datum en tijd van uw verzoek, en een of meer cookies die op unieke wijze uw browser identificeren.

7.    Clear GIFs informatie: wanneer u Annunci.be gebruikt, kan het zijn dat wij clear GIFs (ook bekend als Web Beacons) inzetten, die worden gebruikt om de on line gebruikspatronen van Gebruikers op anonieme wijze (d.w.z. zonder identificatie van de persoon) op te sporen. Daarnaast kunnen we ook van clear GIFs gebruik maken in op HTML gebaseerde e-mails, die naar onze Gebruikers worden gezonden om te controleren welke e-mails door de ontvangers worden geopend.

De manier waarop rommelmarkten.info de informatie gebruikt

8.    Indien u informatie aan Annunci.be stuurt waardoor u als persoon herkenbaar bent, maken wij gebruik van deze persoonlijke informatie voor het in werking stellen, bijhouden en aan u leveren van de onderdelen en functionaliteit van rommelmarkten.info. De informatie waardoor u als persoon herkenbaar bent, wordt in het algemeen niet aan andere Gebruikers en/of derden ter beschikking gesteld, behalve zoals voorzien in artikel 25 van dit Privacybeleid.

9.    Alle persoonlijke informatie of content die u vrijwillig on line bekend maakt (in discussiepanels, in berichten en chatruimten binnen uw openbare profielpagina, etc.) is voor het publiek beschikbaar en kan worden verzameld en gebruikt door anderen. rommelmarkten.info en andere Gebruikers kunnen contact met u opnemen via berichten en commentaren. Alle content die u indient bij rommelmarkten.info kan opnieuw via het internet of andere mediakanalen worden verspreid en kan door het grote publiek worden bekeken.

10.    Wij gebruiken uw e-mailadres en andere informatie waardoor u als persoon herkenbaar bent niet zonder uw toestemming voor het toezenden van commerciële of marketingberichten, of alleen als deel van een specifiek programma of onderdeel dat u de mogelijkheid biedt er al dan niet aan mee te doen (opt in/opt out). Wij mogen echter uw e-mailadres zonder uw toestemming gebruiken om u attent te maken op deze opt in/opt out diensten (met inbegrip van een marketingbericht), of voor andere niet-commerciële of administratieve doeleinden (bijv. om belangrijke wijzigingen op rommelmarkten.info websites aan u door te geven of voor klantenserviceberichten).

11.    Wij gebruiken zowel informatie waardoor u als persoon herkenbaar bent, als ook bepaalde niet-persoonlijke informatie (zoals anonieme gegevens omtrent het gebruik door Gebruikers, cookies, IP-adressen, browsertype, klikstroomgegevens, etc.) om de kwaliteit en het ontwerp van rommelmarkten.info te verbeteren en nieuwe onderdelen, promoties, functionaliteit en diensten te creëren, door het opslaan, opsporen en analyseren van Gebruikersvoorkeuren en trends.

 
12.    Wij mogen informatie waardoor u als persoon herkenbaar bent, alsmede niet-persoonlijke informatie, vrijgeven indien door de wet vereist, of in het goede vertrouwen dat dit handelen noodzakelijk is om te voldoen aan, of te reageren op, een gerechtelijk bevel, dagvaarding of bevel tot huiszoeking.

13.    rommelmarkten.info behoudt zich ook het recht voor tot bekendmaking van informatie waardoor u als persoon herkenbaar bent, alsmede van niet-persoonlijke informatie, waarvan rommelmarkten.info in goed vertrouwen denkt dat dit passend of noodzakelijk is ter handhaving van haar Algemene Voorwaarden, om maatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, om onderzoek te doen en zich te verweren tegen vorderingen of beweringen van derden, om handhavingsinstanties van de overheid bij te staan, om de veiligheid of integriteit van onze website te beschermen en om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van rommelmarkten.info, haar Gebruikers, of anderen te beschermen.
Uw keuzes

14.    U kunt natuurlijk weigeren om informatie waardoor u als persoon herkenbaar bent via rommelmarkten.info te verstrekken, in welk geval rommelmarkten.info wellicht niet in staat is bepaalde diensten aan u te verlenen. U kunt uw persoonlijke profielinformatie en e-mailvoorkeuren op elk moment actualiserern en corrigeren door een bezoek aan uw Persoonlijke Profielpagina. Wij merken hierbij op dat door Gebruikers naar rommelmarkten.info geuploade content niet kan worden verwijderd en onderworpen blijft aan onze Algemene Voorwaarden.

15.    U hebt het recht te verlangen dat rommelmarkten.info informatie verstrekt, bijvoorbeeld over de persoonlijke gegevens die zij verwerkt en over het doel van de verwerking van die gegevens. U hebt tevens het recht te verlangen dat rommelmarkten.info de persoonlijke gegevens rectificeert, wist of blokkeert (bijvoorbeeld wegens het incompleet of onnauwkeurig zijn van die gegevens).

16.    Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen wij redelijke maatregelen (zoals het verlangen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang geven tot uw profiel of correcties aanbrengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en uw accountinformatie.


17.    In het geval dat rommelmarkten.info wordt verworven door, of fuseert met, een derde-rechtspersoon, kan het zijn dat individuele persoonlijke informatie wordt overgedragen aan die derde ingevolge die verkrijging of fusie. Door het accepteren van dit Privacybeleid gaat u, in een van deze omstandigheden, akkoord met de overdracht of cessie van de informatie die wij van onze Gebruikers hebben verzameld, als onderdeel van die fusie, verkrijging, verkoop, of andere overgang van de zeggenschap. In het onwaarschijnlijke geval van ons faillissement, onze insolventie, reorganisatie, beheer door een curator, of cessie ten gunste van crediteuren, of de toepassing van de wet of billijke principes in verband met de rechten van crediteuren in het algemeen, kan het zijn dat wij geen zeggenschap hebben over hoe uw persoonlijke informatie wordt behandeld, overgedragen of gebruikt.
Wijzigingen en updates van dit Privacybeleid

26.    Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Wij verzoeken u dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven. In het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke informatie alleen op de manier omschreven in het Privacybeleid dat van kracht was op het moment dat wij de door u verstrekte persoonlijke informatie hebben ontvangen. Uw voortgezette gebruik van de rommelmarkten.info websites vormt uw instemming met dit Privacybeleid en alle toekomstige versies ervan. Elke versie van het Privacybeleid is herkenbaar aan de datum van vankrachtwording boven aan de pagina.
Algemeen

27.    Indien van een van deze voorwaarden wordt vastgesteld dat deze onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, vanwege de wetgeving van een staat of land waarin deze voorwaarden van kracht hadden dienen te zijn, dan zal die voorwaarde, voor zover nodig binnen het rechtsgebied waar ze onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, worden afgescheiden van, en verwijderd uit, deze voorwaarden en zullen de overige voorwaarden  volledig van kracht, bindend en afdwingbaar blijven.

Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

28.    Deze voorwaarden zullen worden uitgelegd overeenkomstig en zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Middelburg, Nederland, zal de uitsluitende rechtsbevoegdheid hebben met betrekking tot relevante procedures. Indien u niet in Nederland woonachtig bent, kan plaatselijk dwingend recht van toepassing zijn.